Sitemap - XML

De Rozentuin

Vakantiehuisje op de Veluwe De Rozentuin
Vakantie op de veluwe nodig?
Vakantie huisje nodig, maar niet te duur?

Kom dan naar vakantie op de Veluwe! De Rozentuin B&B

Ook voor Bedrijven

Algemene voorwaarden

Van vakantiehuisje "De Rozentuin" en mogelijkheid tot bed and breakfast.

e

We heten u van harte welkom bij vakantiehuisje en mogelijkheid tot bed and breakfast "De Rozentuin" en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Met het aangaan van een gemaakte reservering, worden deze algemene voorwaarden van kracht.

vakantiehuisje en mogelijkheid tot bed and breakfast "De Rozentuin" in onderstaande voorwaarden wordt deze aangeduid als de Rozentuin.


Hoofdgast.

De persoon die bij de Rozentuin heeft gereserveerd middels een e-mail of via telefonisch contact.

De hoofdgast dient 21 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar medegasten en dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.


Beheerder.

De persoon die als eigenaar van de Rozentuin  of namens de eigenaar de Rozentuin beheert.

Derden.

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder, of eigenaar is.

Contact&Reserveringen.

Via onze website www.tijdelijkhuisjehuren.nl of door een e-mail te sturen naar info@tijdelijkhuisjehuren.nl.

Dit e-mail adres wordt beveiligd tegen spambots.

of door te bellen met mob; 06-22146963.

Annulering.

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn anders volledige bedrag verschuldigd.

Verblijf.

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens.

Eduard en Ramona van Gurp

Goorweg 3a

7382 AN Klarenbeek

06-22146963

website www.tijdelijkhuisjehuren.nl

email; info@tijdelijkhuisjehuren.nl

KvK;  

1; vakantiehuisje en mogelijkheid tot bed and breakfast "De Rozentuin"

1.1

De Rozentuin is beschreven op website www.tijdelijkhuisjehuren.nl

Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto's en de actuele situatie bij de Rozentuin ten tijde van het bezoek door onze gasten.

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2

De Rozentuin is geschikt voor vier personen, met de mogelijkheid tot uitbreiding van twee personen in het achterhuis.

Uw trouwe viervoeter kunt u helaas niet meenemen, dit uit oogpunt voor de hygiene en onze eigen honden en kippen die rondscharrelen in de tuin.

1.3

Op de dag van aankomst is de Rozentuin vanaf 15.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 20.00 uur bij ons terecht.

De afgesproken aankomsttijden zijn richtlijnen, mocht u echter veel later of eerde arriveren dan loopt u het risico dat er niemand voor de Rozentuin aanwezig is en dat u moet wachten.Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken.

Afwijkende tijden alleen in overleg.

In verband met het schoonmaken van de Rozentuin dient u deze op dag van vertrek voor 10.00 uur te verlaten, tenzij anders is overeengekomen.

1.4

Het ontbijt wordt s'avonds klaar gezet. dit kunt u naar eigen believen s'morgens nuttigen.

Heeft u speciale wensen wat het ontbijt betreft glutenvrij, zoutarm, vegetarisch ect. dit kunt u aangeven als u de reservering bij ons plaatst.

Hiervoor vragen wij wel extra toeslag per persoon, afhankelijk van uw wensen.

Het is niet mogelijk om dit alsnog achteraf bij te resereveren.

1.5

De auto kan worden geparkeerd op eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

1.6

Alleen mensen die gereserveerd hebben mogen in de accomondatie overnachten

1.7

De Rozentuin is het hele jaar open. er kunnen fietsen worden gehuurd

2; Prijzen

2.1

De prijzen De Rozentuin, zie website

Voor langere periode zie prijzen website, met onbeperkt koffie en thee, gebruik van wasmachine en droger, water en electriciteit ,geen eindschoonmaak bij inbegrepen; zie website.

 

2.2

De prijzen zijn exclusief kosten van annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3

Prijzen bij de Rozentuin zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4

Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goederen trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

De Rozentuin is niet kennelijke fouten op haar websites gebonden.

3; resevering en betaling

3.1

Reserveren geschiedt per e-mail, info@tijdelijkhuisjehuren.nl. Dit Adres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken, of

via mob; 06-22146963

3.2

Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of de kamers nog voor u beschikbaar is.

U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen binnen 48 uur door een e-mail te sturen naar info@tijdelijkhuisjehuren.nl.

Door de reserveringsaanvraag te bevestigen wordt deze pas definitief.

Mochten wij  na 48 uur geen bevesteging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag per direct geannuleerd.

Wij gaan hiertoe over om teleurstelling van onze andere gasten te voorkomen.

3.3

Bij boekingen tot twee nachten hoeft er niks aanbetaald te worden, u kunt het totaalbedag contant bij aankomst aan ons voldoen.

Wij accepteren geen creditcards en pinnen is niet mogelijk.

Voor drie nachten of meer dient het totaalbedrag 4 weken voor aankomstdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Dit geld voor alle reserveringen die ver van te voren bij ons worden gemaakt.

Bij reserveringen op korte termijn dient het bedrag per omgaande aan ons overgemaakt worden.

Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn niks zijn ontvangen, dan komt per direct de gemaakte reservering te vervallen.

U ontvangt hierover van de Rozentuin een bevesteging van de annulering.

4;Annuleringsvoorwaarden

4.1

Wanneer een definitieve reservering voor de Rozentuin is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende;

4.2

Bij annulering meer dan 14 dagen van te voren is annulering gratis.

Bij annulering van 14 tot 10 dagen voor de aankomstdatum bedragen annuleringskosten 25%.

Bij annulering van 9 dagen tot 6 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%

Bij annulering van 5 dagen of minder bedragen de annuleringskosten 100%.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch door te geven.

Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch binnen 14 dagen.

Bij voortijdig vertrek vindt geen resitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen.(NO SHOW)

4.3

De Rozentuin kan de reservering slechts opzeggen in de volgende gevallen; in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone omstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname, onaangekondigde verkoop en/of gebruikmaken van de accomodatie door de eigenaar.

In een van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbieden.

Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaats vinden.

Enig andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

 

5;Klachten

5.1

Wij proberen u verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.

Om die naar behoren op te lossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken.

6;Aansprakelijkheid

6.1

De Rozentuin kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derde tengevolge het verblijf in de Rozentuin geleden schade, de gast vrijwaart de Rozentuin tegen aanspraken diengaande.

De Rozentuin is niet aansprakelijk voor storingen in en om accomodatie zoals uitval van stroom,watervoorzieningen en technische instalaties als ook niet of tijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de Rozentuin.

6.2

Door de Rozentuin wordt, tenzij dit met opzet en/of grove schuld van de Rozentuin is te wijten, geen aansprankelijkheid aanvaard voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens  of ten gevolge van het verblijf in de Rozentuin.

6.3

De hoofdgast genoemd in de reserveringbevesteging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de Rozentuin.

Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan. De Rozentuin dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.

Dit geld ook voor de spullen uit de keuken die worden gebruikt, het netjes afwassen hoort daar ook bij.

Breuk of beschadeging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden vermeld.

Eventuele reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddelijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na uitchecken toch blijken dat er spullen weg zijn en/of kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor gemaakte reparatie en/of vervangingskosten.

6.4

Het is niet toegestaan om damens of herenbezoek te ontvangen in de late avonduren. (na 22.00 uur) personen die niet op de reserveringsaanvraag staan mogen er ook niet blijven slapen.

Ook is het niet toegestaan om feestjes voor eigen en/of voor derden te organiseren.

In verband met de brandveiligheid (rietgedekte boerderij) is open vuur binnen en buiten verboden, dit alles ook niet in overleg en ook niet als hiervoor aan de eigenaren wordt betaald.

Mochten wij onverhoopt u toch betrappen dan wordt dringen verzocht om de Rozentuin per direct te verlaten, uw reserveringsaanvraag is hierbij bepalend.

7;Veiligheid

7.1

In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Rozentuin (rietgedekte boerderij) is in en om de woning roken of open vuur verboden.

Roken is alleen toegestaan in de tuin rondom het privegedeelte van de woning.

Misbruik of onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

7.2

De Rozentuin en de andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.

De veiligheid van een klein kind dient door ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.

Denk hierbij aan water, huisdieren, sloten, auto's etc.........

7.3

Het is niet toegestaan de dieren op het erf zonder overleg te voeren.

8; slotbepaling  

8.1

Voorzover in regels van internationaalprivaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Nederlandse- en niet Nederlandse gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2

Alle geschillen voortvloeiend uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voorzover de regels van internationaalprivaatrecht niet anders bepalen.

8.3

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden instand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconventeerd dat het in overeenstemming met de kennelijke boedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er nog verdere vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!